Proč je likvidace eternitu nebezpečná?

Historie a současnost eternitu

Eternit je značně život ohrožující materiál - stejně tak odpad. Nebezpečný je díky tomu, že obsahuje azbest. Ročně údajně celosvětově zemře na následky vystavení azbestu 100 000 lidí. Ačkoliv je v eternitu poměr azbestu asi pouze necelá jedna pětina, je stále značně nebezpečnou látkou, jejíž výroba i import je v České republice již přes dvacet let zakázán.

Již v devadesátých letech dvacátého století byl v Česku eternit (a azbest) ošetřen řadou vyhlášek, zákonů a vládních nařízení. V průběhu let přibily další novely a úpravy zákonů. Celkem je dnes legislativních norem vztahujících se na eternit a azbest přes dvacet. 

S eternitem na věčné časy


Eternit je také nebezpečný díky své "nesmrtelnosti". Respektive na běžné skládce komunálního odpadu by degradoval velice pomalu a stále by hrozilo uvolňování křemičitých vláken do okolí. O to tragikomičtější se může zdát jeho název, který je odvozen z lat. "eternum" - tedy "věčnost".

 

Rakušan Ludwig Hatschek, který eternit vyvinul, dozajista při pojmenování nevěděl, že na trh uvede "věčného" šiřitele rakoviny plic. A právě díky jeho dlouhé životnosti musí být uložení a likvidace eternitu prováděna na specializovaných odběrných místech.

Eternit jako obchod se smrtí


Překvapivě jedna z mála zemí, kde eternit a látky obsahující azbest jsou stále masivně vyráběny, jsou Spojené státy americké. A to ačkoliv byly první známky rizikovosti této nebezpečné látky pozorovány již v roce 1899 a první smrt na následky vystavení azbestu byla potvrzena v roce 1906. Zde státní agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) uděluje certifikace pro výrobu a manipulaci s křemičitými silikáty. Ty jsou využívány zejména ve stavebnictví a průmyslu.

Argumentem je studie, dle které by se při zákazu azbestu v USA zachránilo příliš málo životů k poměru k praktičnosti užití azbestu.  Nutno podotknout, že produkty denní spotřeby a přímého kontaktu s člověkem byly v USA, stejně jako v mnoha jiných zemí, zakázány.