Likvidace eternitu

V celé České Republice

Spolehlivé likvidace eternitu a jiných materiálů z azbestu (Ezalit, Ozimin, Lignát a další) na celém území České republiky. Demontáž a likvidace střešních krytin, izolačních desek a příček z eternitu za výhodné ceny a s profesionálním přístupem.

Při likvidaci eternitu používáme moderní vybavení (ochranné obleky, respirátory, nepropustné vzduchové filtry) a moderní postupy, které nejenom chrání zdraví všech v blízkém okolí, ale taky zrychlují celý proces odstranění eternitu. Ku prospěchu všech se kratší doba, v které je možno eternit zlikvidovat, příznivě odráží na výsledné ceně za demontáž, odvoz a likvidaci eternitu.


Volejte likvidace azbestu: 604 946 096

Ačkoliv je naším sídlem Praha, máme pobočky a smluvní partnery po celé republice. Ať už potřebujete odstranění eternitu ze střechy domu v Mladé Boleslavi nebo likvidaci eternitového oplaštění chaty v Kladně, vždy Vám dokážeme pomoci! Klademe důraz na profesionalitu a spokojenost zákazníka.


Likvidace eternitu snadno

Zákonem stanovené direktivy pro manipulaci s eternitem jsou velmi přísné. Nejenom, že při likvidaci eternitu, respektive při manipulaci s tímto materiálem, potřebujete ohlášení na Krajské hygienické stanici, ale na klasických sběrných dvorech rozhodně eternit nepřijmou.

Na uložení eternitu jsou vyhrazena speciální odběrná místa pro nebezpečný odpad. Na samotnou realizaci odstranění eternitu též musí dohlížet kvalifikovaný dozor. Všechny tyto starosti ale s námi můžete s klidem hodit za hlavu! S potřebnou legislativou jsme za léta praxe více než dobře obeznámeni a vše za Vás vyřídíme!Likvidace eternitové střechy

V druhém polovině 20. století se eternitové tašky staly hitem střešních krytin pro rodinné domy, chaty, chalupy i okály. Právě nyní ovšem i ty nejhouževnatější dosluhují a jejich likvidace je velmi riziková. Při neodborné likvidaci eternitu (lámání, řezání, nekontrolovanou demolicí) se do ovzduší uvolnijí částice azbestu, které se uzazují v plicích lidí i zvířat v okolí.

eternitová střecha
Odstranění eternitové střechy: 604 946 096

To platí nejenom pro toho, kdo eternit neodborně ze střechy odstraňuje, ale také pro celé okolí nemovitosti, kam se eternitový prach při manipulaci uvolňuje.