Jak probíhá likvidace eternitu?

Odstranění eternitu či azbestu má svá pravidla

Pár eternitových tašek na zahradě ještě z původní stavby domu? Kdo si řekne, že "ta trocha střešní krytiny snad nikomu v popelnici neublíží" je na velkém omylu. Natož pak kompletní eternitová střecha kůlny, garáže či snad domu? Zejména v posledních letech lze najít případy, kdy likvidace eternitu svépomocí se snačně finančně nevyplatila.

Eternit a jiné stavební materiály z azbestu (například ezalit, ozimin či dupronit) jsou legislativou přísně regulované a nezodpovědné nakládání s nimi může mít řadu důsledků - právních i finančních. Jak tedy nakládat s eternitem po demontáži střechy nebo jen uskladněným dlouhodobě například na dvoře či půdě?

Jak správně zlikvidovat eternit?


Likvidace eternitu má několik základních hledisek. Zejména se jedná o technické (jaké postupy jsou použity při nakládání s tímto azbestovým materiálem), dalé pak způsob uložení a v neposlední řadě legislativní. Díky nebezpečnosti tohoto materiálu jsou přísné normy jak v procesu ohlašování, tak samotné další likvidaci.

 

Eternit je tvořen z směsi azbestových vláken a dalších minerálních prvků, které sice výborně izolují a jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, ale také při průchodu dýchacím ústrojím se vlákna zachycují v plicích a mohou dále způsobit řadu zdravotních komplikací. Z tohoto důvodu je nakládání s těmito materiálu a celá likvidace eternitu státem přísně regulována.

Ohlašovací povinnost při likvidaci eternitu


Zákon jasně stanovuje, že veškerá manuální či technická práce s eternitem musí být hlášena Krajské hygienické stanici a zpravidla stavebnímu úřadu. Již z důvodu vyhnutí se byrokratickému procesu se lidé právě uchylují k řešení skrze specializované firmy, které již timto papírováním prošly mnohokrát.Ochrana okolí vůči eternitových částicím

Dalším faktorem jsou pak specializované prostředky a úkony, které slouží k zachycení částic při manipulaci (tahání, shazování, tření). Jedná se především o fixační postřiky, které zabraňují výřeření prachu do okolí. V případech, kdy se jedná o vnitřní prostory, lze použít také prostředky pro zachycení prachu ve vzduchu.

Správné uložeí eternitu

Tento materiál se nehází na skládku ani například nespaluje. Díky jeho nebezpečnosti je ukládán na specializovaná úložiště. Tyto lokality jsou vybrány tak, aby zde mohl být eternit uložen v zemi a nemohl uškodit dalšími časticemi v ovzduší. Celkově se tak odstranění těchto střešních krytin a případných těsnících materiálů jeví jako komplikovaná činnost, kterou zpravidla je lepší přenechat odborníkům.