Likvidace eternitové střechy

Demontáž eternitové střechy z užitkové stavby

Na sklonku roku 2020 jsme realizovali likvidaci eternitové střechy užitkové stavby střední velikosti. Na demontáž eternitové střechy bylo použito jak výškových zařízení, tak lanové techniky. K sundání eternitu je vždy důležitý fixační nástřik, který zabraňuje úniku nebezpečných částic při manipulaci s nebezpečným materiálem.

Likvidace eternitové střechy Demontáž eternitové střechy Eternitová střecha

Průběh celé likvidace eternitové střechy proběhl standartním způsobem. Následné odstranění eternitu skrze uskladnění na legálním úložišti proběhlo dle všech legislativních nařízení a stanovených prostupů, které jsou pro manipulaci s materiálem, který má příměs azbestu, nezbytné.


Odstranění eternitové střechy Sundání eternitu Eternitová střecha k likvidaci